Termo stakla

Početna | Stakla | Termo stakla
TERMO STAKLA


Termo staklo je konstrukcija od dva ili više stakla, između kojih postoji vazdušni prostor formiran od različitih veličina lajsni i hermetički je zatvoren.

Za najbolje tehničke karakteristike zastakljivanje mora imati dva stepena zaptivanja. Dvoslojni termopan se sastoji od distancionog okvira (lajsna), ispunjenog adsorbentom (molekularna sita), sa obe strane stavlja se butil, koji služi kao prepreka protiv prolaska vodene pare (prvi stepen zaptivanja). Druga prepreka je spoljnje zaptivanje prostora između stakla I ajsne, takozvani polisulfid.

Lajsna služi da drži određenu distancu između stakala. Kada se pravilno proizvede termopan ne dozvoljava prodor vode i ne može biti kondenzacije između stakala.

Termostaklo zauzima oko 80 % površine celog prozora i najviše utiče na izolacione karakteristike prozora.

 

 

KARAKTERISTIKE TERMO STAKLA


1. Koeficijent prolaza toplote (Ug) – označava količinu toplote koja prođe u jedinici vremena kroz 1 m² staklene površine sa temperaturnom razlikom od 1 K između temperature vazduha u prostoriji i temperature spoljnog vazduha (Ug = W/m²/K). Ovo je najvažnija tehnička specifikacija za termopan. Manje vrednosti koeficijenta - manji gubici toplote i manji su troškovi grejanja.

2. Zvučna izolacija (Rw) – Indeks Rw opisuje karakteristike zvučne izolacije termopana. Viša vrednost ovog ndeksa – poboljšana zvučna izolacija.

3. UV (%) – prolaz štetnih UV zraka dovodi do izbleđivanja boja i izazva rak kože..

4. Solarni faktor (%) – zbir direktno prenete energije i dela energije koju apsorbuje staklo (koja se emituje od strane termopana ka enterijeru). Veća direktna refleksija Sunčeve energije - manji je solarni faktor i manji su troškovi za klimatizaciju tokom letnjih meseci.

5. Transmisija (%) – prolaz vidljive svetlosti (prirodne svetlosti). Manja transmisija - manja svetlost u sobi.

6. Refleksija (%) – odnos odbijene svetlosti od stakla. Za koliko je veća refleksija (%) termopana za toliko je veći efekat ogledala

 

Jedinično staklo


Skrolujte tabelu levo ili desno
Tip stakla* Razmera, (mm)

Ug,
 vazduhom
(1)

Ug  argonom
(1) 
Rw, dB(2) Uv, %(3)

Solarni
faktor % 

% (4) % (5)
F 4 5.8 - 23 69 86 90 8

Dvoslojno staklo


Tip termo stakla* Razmera, (mm)

Ug,
vazduhom
(1)

Ug argonom
(1) 
Rw, dB(2) Uv, %(3)

Solarni
faktor % 

% (4) % (5)
F/F 24 2.7 2.6 30 54 77 81 15
F/Ni 24 1.4 1.1 30 34 62 79 12
VE/L 24 1.4 1.1 35 3 42 66 26
VE/F 24 1.3 1.0 30 25 42 66 26

Troslojno staklo


Tip termo stakla* Razmera, (mm) Ug vazduhom
(1)
Ug
argonom(1) 
Rw, dB(2) Uv, %(3)

Solarni
faktor % 

% (4) % (5)
VE/F/Ni 32 1.0 0.8 32 15 38 60 29
VE/F/Ni 36 0.9 0.7 32 15 38 59 29
VE/F/Ni 40 0.8 0.6 35 15 38 60 29
VE/F/Ni 44 0.7 0.5 35 15 38 60 29
VE/F/Ni 50 0.7 0.5 35 15 38 60 29
Ni/F/Ni 32 1.1 0.8 32 20 49 71 15
Ni/F/Ni 36 0.9 0.7 32 20 49 71 15
Ni/F/Ni 40 0.8 0.6 35 20 49 71 15
Ni/F/Ni 44 0.8 0.6 35 20 49 71 15
Ni/F/Ni 50 0.7 0.5 35 19 49 71 15

 

* Stakla:

 

  • F - FLOT
  • L - LAMINIRANO
  • Ni - NISKOEMISIONO
  • VE - ČETIRI GODIŠNJA DOBA

 

HIGH SELECTIVE DISTANCIONA LAJSNA


High selective distancioner ili "topli kant" kod termoizolacionih ermopana se koristi umesto običnih aluminijumskih lajsni. Kao rezultat korišćenja High selective distancionera dobijamo bolje toplotne karakteristike termopana. High selective distancioner Rollplasta je napravljen od PVC-a ili nerđajućeg čelika, zbog činjenice da ovi materijali imaju manju toplotnu provodljivost. U prozoru sa High selective distancionerom može biti postignuto smanjenje koeficijenta prolaza toplote za oko 7% i smanjenje rizika od kondenzacije na ivici stakla i plesni na unutrašnjoj strani prozora.